top of page

1.De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten.

 

2.De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

 

3.Alle prestaties met betrekking tot fotografie sessies dienen in cash betaald te worden na afloop van de sessie. Fotoproducten dienen betaald te worden bij bestelling.

 

4.Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

5.Alle offertes naar aanleiding van een prijsaanvraag van Mella Photography zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld ( bijvoorbeeld afloop van een promo periode ). Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

 

6. Fotoproducten kunnen na bestelling niet geannuleerd worden, sessies kunnen niet geannuleerd worden maar tot uiterlijk 24 uur op voorhand kunnen deze in samenspraak met Mella Photography verplaatst worden naar een andere datum. Wanneer de klant niet opdaagt op het afgesproken tijdstip, zal de volledige sessie alsnog in rekening worden gebracht zonder verplaatsing naar een andere datum.

 

7.Beeldmateriaal gemaakt door Mella Photography kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen op de dag van de sessie. Ik verklaar mij AKKOORD - NIET AKKOORD ( schrappen wat niet past ) met gebruik van de fotos door Mella Photography zoals hierboven in punt 7 omschreven. Ik neem er kennis van dat dit akkoord niet kan herroepen worden op later tijdstip.

 

8.De foto's die gemaakt worden door Mella Photography worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 

9.De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

 

10.De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

 

11.Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag. Overige bewerkingen van de foto’s zijn niet mogelijk.

 

12.De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 

13.Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

 

14. De boeking van een huwelijksreportage bij Mella Photography is definitief na het betalen van een voorschot van minstens 25% van het totaalbedrag. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost : Indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt het voorschot terugbetaald en krijgt de klant een bon voor een standaard foto sessie bij Mella Photography. Bij annexatie van een huwelijksreportage binnen de 6 maanden van de huwelijksdatum wordt een annulatiekost van €150 bovenop het voorschot aangerekend.

 

15. Cadeaubonnen van Mella Photography zijn een jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De sessie dient binnen het jaar plaats te vinden en ten laatste 3 maand voor het vervallen van de bon vastgelegd te worden in samenspraak met Mella Photography. Verlengen van de cadeaubon kost €25,00 per maand. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld, 2 maanden na het vervallen van de cadeaubon vervalt ook het aankoopbedrag en de mogelijkheid tot verlenging.

16. Mella Photography kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele allergische reacties ten gevolge van onze fotoshoots.

 

17. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement Hasselt.

18. De prijzen van de locatieshoots zijn inclusief vervoerskosten in Diepenbeek. Indien je een sessie buiten Diepenbeek boekt wordt er een vervoerskost aangerekend van 0,30€/km

bottom of page